RamiOnline
icon
Picture
 
 
 
Picture
 
 
 

operacja w toku...


AvatarPrihlásiť sa
Pravidlá prenájmu RamiSprievodca O Ramirent Informačná klauzula
Ohodnotiť aplikáciu
Catalog

Katalóg techniky

QR code scanner

Naskenujte QR kód

Resource Info

Informácie o technike

Return Request

Objednať vrátenie

Service Request

Objednať servis

Open Rents

Prenajatá technika


hamburger
0
 
INFORMAČNÁ KLAUZULA
 
 1. Správcom osobných údajov poskytovaných vo formulároch dostupných na webových stránkach RamiOnline je RAMIRENT spol. s r. o. so sídlom ul. Opletalova 65, 841 07 Bratislava.
 2. Dodržiavanie ochrany osobných údajov v súladu s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 (ďalej iba „Všeobecné nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre spol. RAMIRENT spol. s r.o. (ďalej len „Ramirent“) dohliada na menovaného inšpektora ochrany osobných údajov, ktorého je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: sukromie@ramirent.sk
 3. Vaše osobné údaje budú spracované pre nasledujúce účely a na základe nasledujúcich právnych dôvodov:
  Účel spracovania dát Právny základ pre spracovanie údajov
  Reagovanie na správy, objednávky a oznámenia zaslané prostredníctvom kontaktného formulára. Čl. 6 odst. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia (legitímny záujem – kontaktovanie adresáta otázky)
  Prijatie opatrení k posúdeniu a spracovaniu objednávok a oznámení zaslaných spoločnosti Ramirent. Čl. 6 odst. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia (plnenie zmluvy)
  Čl. 6 odst. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia (zákonná povinnosť)
  Prijatie opatrení k posúdeniu nahláseného zlyhania / sťažností. Čl. 6 odst. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia (plnenie zmluvy)
  Čl. 6 odst. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia (zákonná povinnost)
  Zistenie názorov na služby poskytované spoločnosťou Ramirent, ponúkané vybavenie a služby na pobočkách. Čl. 6 odst. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia (legitímny záujem - zvýšenie kvality poskytovaných služieb)
 4. Príjemci vašich osobných údajov budú zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti Ramirent S.A. a subjekty poskytujúce IT podporu pri správe webovej stránky RamiOnline, s ktorymi boli uzatvorené príslušné dohody o povereniach, a subjekty oprávnené k prijímaniu údajov na základe právnych ustanovení.
 5. Doba uchovávánia vašich osobných údajov zhromaždených spoločnostou závisí od účelu, pre ktorý sú vaše údaje spracovávané, v súlade s následujúcími kritériami:
  • za obdobie spracovania objednávky - v prípade zpracovania dát za účelom spracovania objednávok a oznámení zaslaných spoločnosti Ramirent,
  • po dobu nevyhnutnú na posúdenie predloženej sťažnosti - v prípade spracovania údajov za účelom vybavenia sťažnosti,
  • do vašej námietky - v prípade spracovania údajov za účelom reakcie na zaslané dotazy alebo priezkumov názorov zákazníka.
  Po uplynutí výššie uvedeného obdobia budú vaše osobné údaje uchované do doby, počas ktorej zákon vyžaduje uchovávať údaje, alebo po dobu vymedzenia akýchkoľvek nárokov.
 6. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte nasledujúce práva:
  • právo na prístup k dátovému obsahu, právo na opravu údajov, právo na vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracovania údajov, právo na prenos údajov,
  • právo vzniesť námietku v prípade spracovania osobných údajov za účelom zodpovedania odoslaných otázok a prieskumov názorov zákazníka,
  • právo podať sťažnosť dozorujúcemu orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov), ak zistia, že zpracovaním osobných údajov došlo k porušeniu ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
 7. Pre využitie služieb (spracovania objednávok / aplikácie / sťažnosti) je nutné poskytnúť osobné údaje označené hviezdičkou. Neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok nemožnosť poskytovať požadovanú službu. Poskytnutie ďalších osobných údajov je dobrovoľné.
 8. V rámci využívania webových stránok RamiOnline sú používané súbory cookies k poskytovaniu služeb na najvyššej úrovni a spôsobom prispôsobeným individuálnym požiadavkám zákazníkov. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky bez zmeny nastavení prehliadača prijímáte súbory cookies, které bú viezť k ich uloženiu na vaše zariadenie prostrednictvom webovej stránky RamiOnline spoločnosti Ramirent. Máte možnosť sami zmeniť nastavenia cookies vo svojom webovom prehliadači. Ak neakceptujete používanie cookies na našom webe, zmeňte prosím nastavenie svojho prehliadača alebo web opustite. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas a zmeniť nastavenie súborov cookies vo webovom prehliadači. Odopretie súhlasu s cookies nemá vplyv na zákonnosť spracovania vašich osobných údajov na základe skôr udeleného súhlasu.
 9. Spoločnosť Ramirent nezodpovedá za škody spôsobené:
  • nemožnosť používať webové stránky „RamiOnline“ zákazníkom,
  • zlyhanie webovej stránky „RamiOnline“ u zákazníka,
  • nesprávne alebo nezákonné používanie webovej stránky „RamiOnline“ (vrátanie poskytnutia nesprávných údajov) zákazníkom,
  • sprístupnenie hesla užívateľa tretej strane,
  • zlyhanie počítačového hardwaru alebo prenosu dát alebo užívatelského softwaru na strane zákazníka,
  • iné dôvody vyplývajúce z vyššej moci.

COOKIES - INFORMAČNÁ KLAUZULA

Aby sme mohli poskytovať najlepšie služby v aplikácii RamiOnline používame soubory cookies ,ktoré nám umožňuju prispôsobiť sa vašim individuálnym potrebám za pomoci štatistík.